ჩვენი გუნდი

ნათია მახარაძე

გენერალური დირექტორი

ზურაბ ორაგველიძე

ფინანსური დირექტორი

თამარ სანიკიძე

HR დირექტორი

გოჩა მუკუტაძე

იურისტი

სოფიო ქამადაძე

მარკეტინგის მენეჯერი

ნინო დიასამიძე

ტექნიკური დირექტორი

რობი ქამადაძე

სტანდარტების კონტროლის სპეციალისტი